Undersökning

Allmän information

Kostnad

Hos oss kostar en undersökning från 995 kr. 

Vanligtvis kan du använda ditt tandvårdsbidrag från försäkringskassan vid undersökningstillfället. Då blir kostnaden undersökningskostnad minus ATB. 

Om ytterligare behandling behövs får du ett kostnadsförslag av oss.

ATB

ATB (allmänt tandvårdsbidrag) 1 juli varje år.

300 kr fr.o.m. 30-64 år.

600 kr t.o.m. 29 år och fr.o.m. 65 år. 

Får sparas i två år.

Ålderskrav

Vi tar inte emot barnpatienter

(t.o.m. 23 år).

Har du några frågor kring våra undersökningar?